Anunțuri legate de proiectul Erasmus+ -Proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale “EuRoCompetențe de Întreținere și depanare PC” - “PC EuRoCom”, 2017-2018.
Admitere în clasa a 5-a gimnaziu pentru anul școlar 2018-2019
Mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2018- 2019, aprobată prin O.M. 5485/2017.
Carnaval, Loterie, Târg de Crăciun, 19 decembrie 2018.